Jak dobrać prawidłowo kubełek elewatorowy

Przy doborze kubełka należy podać następujące wymiary:

A A – szerokość kubełka (mm)

B B – wysięg kubełka (mm)

C C – Wysokość tylnej ścianki kubełka (mm)

D D – wysokość przedniej ściany kubełka (mm)

E T – Grubość materiału kubełka (mm)

oraz
• Pojemność kubełka w litrach
• Średnica otworów mocujących w kubełku [mm]

Opracowała Aleksandra Pelesz